Список спеціальностей

Список спеціальностей,  за якими журнал «Вісник сучасних інформаційних технологій»   входить до  «Переліку наукових фахових видань України» (категорія «Б»)

 

 

           Методологічні засади інформаційних технологій

                 113 - Прикладна математика

                 122 -  Комп'ютерні науки

                 126 -  Інформаційні системи та технології

 

           Інформаційні технології в комп’ютерних системах

                 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

                 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

           Інформаційні технології в управлінні

                 121 -  Інженерія програмного забезпечення

                124 - Системний аналіз

 

            Інформаційні технології в соціально-економічних, організаційно-технічних системах

              123 - Комп'ютерна інженерія

               125 - Кібербезпека