Політика конфіденційності

Імена та адреси електронної пошти, введені на цьому веб-сайті журналу, будуть використовуватися виключно для зазначених цілей цього журналу і не будуть надані для будь-яких інших цілей або будь-якій іншій стороні.

Редактори не мають права розголошувати дані, зазначені в рукописах, до їх публікації.

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність проходження наступним основоположним принципам:

– при прийнятті рішення про публікацію редактор наукового журналу керується достовірністю подання даних і науковою значимістю даної роботи;

– редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів;

– неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди;

– редактор не повинен допускати до публікації інформації, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом;

- редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації вживати всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Рецензенти не мають права розголошувати дані, зазначені в рукописах, до їх публікації.