Історія журналу

Image Image Image Image

Науковий журнал   «Вісник сучасних інформаційних технологій» є рецензованим виданням

 

Рік заснування: 2018         

 

Видавець та Засновник: Національний університет «Одеська політехніка»

 

СпеціалізаціяТехнічні науки 

Мова публікацій: англійська

Періодичність публікації:  журнал «Вісник сучасних інформаційних технологій» видається чотири рази на рік

 

Неухильне дотримання високих вимог до якості рукописів забезпечує журналу «Вісник сучасних інформаційних технологій» гідне місце серед наукових видань 

Читацька аудиторія – журнал призначений для вчених, співробітників вищих навчальних закладів, дослідників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів та фахівців-практиків

Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, науковцям і дослідникам в поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу

 

Перше Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 23628-13468Р від 21.11.2018.

Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (Детальніше...) 

 

На сьгоднiшнiй день Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 25234-15174ПР від 01.09.2022.

Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (Детальніше...) 

 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019 та № +1301 від 15.10.2019 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад журнал «Вісник сучасних інформаційних технологій» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з технічних спеціальностей: ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) (Детальніше список спеціальностей...)

 

Реферування та індексація:  Статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line.

 

Плата за обробку статей (article processing charge APC) — це договірна плата, яку стягує науковий журнал для покриття витрат на публікацію, друк, публікацію, наукометричну індексацію та публічне розміщення.

 

Відповідальність авторів: направляючи статтю в журнал «Вісник сучасних інформаційних технологій», автори тим самим беруть на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної та службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, зберігання і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Авторам, які мають наукові ступені і є фахівцями з тематики журналу, редакція може запропонувати добровільно виступити в якості рецензентів статей інших авторів з тієї ж тематики в терміни, встановлені редакцією журналу

Статті, що надсилаються до журналу «Вісник сучасних інформаційних технологій», повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах

 

Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати і копіювати повні тексти своїх статей, здійснювати по ним пошук, поширювати і посилатися на них

 

Публічність і метод доступу: відкритий доступ он-лайн до повнотекстових публікацій

 

ISSN 2663-0176 (Print) ISSN 2663-7731 (Online)

DOI: https://doi.org/10.15276/hait

 

Кожен випуск журналу затверджується до друку рішеннями Вченої ради Національного університету «Одеська політехніка» і Вченої ради інституту Комп'ютерних систем Національного університету «Одеська політехніка»

 

Видавництво «Наука і техніка».

Адреса: пр. Шевченка, 1. Одеса, 65044, Україна