Про журнал

Image Image Image Image Image

Науковий журнал «Вісник сучасних інформаційних технологій» заснований у 2018 році.

 

При створенні журналу колектив редколегії пішов шляхом публікації наукових досліджень за різними напрямками, пов'язаних з інформаційними технологіями.

 

Діяльність колективу редколегії спрямована на розвиток журналу як сучасного міжнародного дискусійного майданчика для відомих і молодих дослідників, з можливістю активного обміну думками та результатами досліджень. Неухильне дотримання високих вимог до якості рукописів забезпечує журналу «Вісник сучасних інформаційних технологій»  гідне місце серед наукових видань.

 

Читацька аудиторія – журнал призначений для дослідників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів

 

Офіційна мова журналу – англійська

 

При підготовці журналу виконується процес експертної оцінки

 

Кожна стаття розглядається в три етапи

 

Першим етапом є технічна перевірка, яка включає перевірку на плагіат. У журналі можуть бути опубліковані тільки оригінальні статті, які не були опубліковані в інших журналах / матеріалах конференцій

 

Другим є етап перегляду, який проводить Редакційна рада (рецензенти) детальнiше

 

Для оцінки якості представлених рукописів, редакційна колегія використовує подвійне сліпе рецензування

 

На третьому етапі виконується процес рецензування. Кожну статтю оцінюють три рецензенти.  При негативному результаті двох рецензій стаття відхиляється, а авторам надається вмотивована відмова із зауваженнями рецензентів. Якщо одна рецензія негативна, а дві інші позитивні, стаття відправляється четвертому рецензентові.

Плата за обробку статей (article processing charge APC) — це договірна плата, яку стягує науковий журнал для покриття витрат на друк, публікацію, наукометричну індексацію та публічне розміщення

 

Доходи від інших фінансових джерел, таких як підписка, реклама, інституційна та організаційна підтримка, на даний час відсутні

 

Публічність і метод доступу: відкритий доступ он-лайн до повнотекстових публікацій

Редактори практикують використання рецензентами сліпого рецензування всіх рукописів і дотримуються керівних принципів, явно позначених COPE http://publicationethics.org.

 

Для всіх статей, опублікованих у журналі «Вісник сучасних інформаційних технологій», встановлюються цифрові ідентифікатори DOI

 

Номери журналу виходять щокварталу

Архіви матеріалів статей зберігаються в бібліотеці і репозитарії eONPUIR та Google Академія

Рисунки можуть бути повнокольоровими, оскільки це не є обмеженням – журнал випускається як у друкованому, так і в електронному варіантах

 

До редколегії журналу входять близько 25 визнаних вчених світу у тому числі з Ірландії, Словаччини, Польщі, Болгарії  (перерахувати країни світу…)

 

Журнал реферується в міжнародних наукометричних базах, число яких продовжує розширюватися

 

МЕТА ЖУРНАЛУ

 

Метою журналу є публікація статей з новими результатами в галузі обчислювальної техніки, інформаційних технологій, програмної інженерії, інформаційних систем, а також з проблем електромеханіки, розробки та впровадження електричних систем оптимізації, енергозберігаючих технологій, керування енергетичними ризиками та інших сучасних результатів у рамках тематики журналу

 

ЗАВДАННЯ: нові наукові напрями, постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги  фахівцям, інженерам, науковцям і дослідникам в поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу. Тому в статтях, що публікуються в журналі, акцент робиться як на наукову новизну так і на практичну цінність

Сайт: http://hait.od.ua/

 

 

 

ТЕМАТИКИ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

 

Методологічні засади інформаційних технологій (Детальніше ...)

Інформаційні технології в комп’ютерних системах (Детальніше ...)  

Інформаційні технології в управлінні (Детальніше ...)  

Інформаційні технології в соціально-економічних, організаційно-технічних системах (Детальніше ...)  

 

Обирайте рубрику журналу відповідно Вашій спеціальності (Детальніше ...)

 ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

 

«Вісник сучасних інформаційних технологій» – журнал відкритого доступу. Всі статті безкоштовні для доступу, читання, завантаження та друку