Процедура апеляції

У разі незгоди з думкою рецензентів автори мають право надати аргументовану відповідь до редакції журналу та / або клопотати про повторне рецензуванні. Стаття може бути спрямована на додатковий розгляд незалежним зовнішнім експертом або членами редакційної колегії. Також в разі незгоди з думкою рецензентів автори можуть відкликати статтю, про що необхідно повідомити редакцію журналу. Автори статей, які отримали негативний висновок експертів, в разі доопрацювання рукописів мають право на повторне подання і розгляд статей в загальному порядку. У конфліктних ситуаціях остаточне рішення приймає головний редактор.

Якщо автор не згоден з певними зауваженнями рецензента, він має право направити до редакції апеляцію в форматі «зауваження рецензента – коментар автора». Даний документ надсилається рецензенту, і, разом з редакцією, приймається відповідне рішення щодо рукопису.