Image

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЖУРНАЛ

Рік заснування: 2018

 

 

Періодичність виходу : чотири номери на рік

Галузь знань, яка відображена в самій назві журналу «Вісник сучасних інформаційних технологій» є невід’ємною та визначальною частиною сучасного життя, яка постійно вдосконалюється. Це сприяє розвитку наукового журналу «Вісник сучасних інформаційних технологій», основною концепцією якого є оприлюнення теоретичних досліджень та практичних досягнень в галузі інформаційних технологій та забезпечення тісного зв'язку між теорією та практикою. Неухильне дотримання високих вимог до якості рукописів забезпечує журналу «Вісник сучасних інформаційних технологій» гідне місце серед наукових видань.

 

 

 

Спеціалізація:
Технічні науки

Видавець та Засновник:
Національний університет «Одеська політехніка»

ISSN 2663-0176 (Print)
ISSN 2663-7731 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15276/hait 

 

 

 

Журнал «Вісник сучасних інформаційних технологій» включено до «Переліку наукових фахових видань України» (категорія «Б») з технічних наук. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019 та №1301 від 15.10.2019, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з технічних спеціальностей (Детальніше список спеціальностей...)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 25234-15174ПР вiд 01.09.2022. Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (Детальніше...) 

 

Матеріали статей дозволяється використовувати згідно з Creative Commons Attribution 4.0 International License з обов'язковим зазначенням авторства.

 

Журнал «Вісник сучасних інформаційних технологій» індексується в світових наукометричних базах даних і системах: Research Bible; Academia.edu; Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD); Index Copernicus Journals Master List; Google Академія; Наукова Періодика України – проєкт Национальной бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ); Джерело; Україніка наукова (Детальніше...)

 

На сьогоднішній день редакція журналу не припиняє роботу над розвитком і поліпшенням журналу